Restor http://www.restor.ee//index.php?mod_name=news Restor AS uudised et AS Restor 2018-01-20T09:12:33+02:00 AS Restor Restor AS uudised 22.12.17 - Haapsalu Piiskoplinnuse rekonstrueerimistööd http://www.restor.ee/web/index.php?mod_name=news&action=view&mod_id=379 SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid ja AS Restor sõlmisid detsembris lepingu piiskopilinnuse konserveerimis- ja rekonstrueerimistöödeks<p><p>Haapsalu piiskopilinnust ootab ees uuendusprotsess. 2019. aastal avatakse pealinnuses aasta ringi kasutatav keskaja ajalugu k&auml;sitlev tegevusmuuseum-k&uuml;lastuskeskus. Muuseumisse luuakse atraktiivne ja aktiivset osalemist pakkuv ekspositsioon, mis v&otilde;imaldab l&auml;bi viia temaatilisi meelelahutusliku ja hariva sisuga keskaja kultuuri ning kombestikku tutvustavaid programme.</p> <p>Muuseumi arhitektuurse lahenduse t&ouml;&ouml;tas v&auml;lja b&uuml;roo&nbsp;<a href="http://www.laanlane.ee/2016/11/04/fotod-selliseks-muutub-haapsalu-piiskopilinnus-parast-suurprojekti-teostumist/">KAOS Arhitektid</a>. Linnuse arendustegevust toetatakse Ettev&otilde;tluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) piirkondade konkurentsiv&otilde;ime tugevdamise meetmest, Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.</p> <p><br /></p> http://www.restor.ee/web/index.php?mod_name=news&action=view&mod_id=379 22.12.17 - Laienes Von Stackelbergi hotell http://www.restor.ee/web/index.php?mod_name=news&action=view&mod_id=377 Lõpetasime septembris 2017 von Stackelbergi hotelli laienduse ehitustööd Tallinnas. Hotell sai juurde 9 numbrituba.<p><p></p> http://www.restor.ee/web/index.php?mod_name=news&action=view&mod_id=377